In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Privacy verklaring

 1. SummerTime Bergen aan Zee
  U leest op dit moment de privacy verklaring van SummerTime Bergen aan Zee.
  SummerTime Bergen aan Zee verhuurt Studio’s en een Appartement voor recreatieve doeleinden. Er zijn situaties waarin een aantal gegevens door SummerTime verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt: Daarover gaat deze verklaring.
 2. Doel gegevens
  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SummerTime.
  Deze worden hieronder toegelicht.
  -Contact opnemen via de mail: Uw naam, emailadres en telefoonnummer worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van SummerTime.
  -Contact opnemen via de telefoon: Uw naam, emailadres en telefoonnummer worden verzameld en indien nodig een creditcard nummer.
  -Analytics De website van SummerTime verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
 3. Opslag periode
  Uw gegevens worden bewaard door SummerTime maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
  -Contact opnemen Op het moment dat u contact opneemt met SummerTime via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
  -Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 4.  Beveiliging
  Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt.
  De persoonsgegevens die door SummerTime worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord.
  Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van SummerTime privé is. U herkent herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
 5. Jouw rechten
  -Recht op inzage: U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij SummerTime vastgelegd en bewaard worden.
  Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SummerTime. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
  -Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door SummerTime.
  -Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij SummerTime vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
  -Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat SummerTime niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Plichten
  SummerTime verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan SummerTime de betreffende dienst niet aanbieden. SummerTime behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SummerTime dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SummerTime te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaand emailadres:
info@summertimebaz.nl

Graag met ons in contact komen?

Bel ons of mail ons